Rotsne

Archive for august 2009|Monthly archive page

Undskyldning til Saudi Arabien – hvorfor?

In Politik on august 30, 2009 at 9:38 am

Saudi Arabien forlanger en undskyldning står der på forsiden af landets aviser.

Jeg tror ikke at de er helt klar over hvor meget de fornærmer os.

Det er sådan at vores forsvar mod hårde tider er humor. Det så vi under de 5 svære år (Ikke dem under Anker Jørgensen, men besættelsen) hvor at tyskerne reelt ikke fattede hvor meget at vi hånede dem.

Men også i nyere tid har landet været ramt af modgang. Hærværk og vold er dagligdag i gaderne. De løsninger vi har til rådighed kan ikke rette op på at landet er i forfald. Bogstavligt forfald som har medført krav om massive nedrivninger af ejendomme i store dele af landet.

Samtidig så foregår der et politisk spil hvor tilsyneladende tilfældigheder gør at man fjerner kendte trusler og styrker de ukendte hvilket på et eller tidspunkt uværgeligt vil få det result at der vil blive tilført flere ressourcer til opretholdelse af lov og orden, hvilket kan få onde tunger til at påstå at der er tale om en aftalt strategi.

Det er i den forbindelse at vores medier forsøgte at forklare os baggrunden for hvorfor at ser en udpræget aggression blandt bestemte grupper. Ikke engang politiet må checke dem for våben uden at det straks medfører protester og voldsepisoder. De vil gennemføre kontrollen selv, men at outsource kontrollen af våben til private grupperinger eller militser kendetegner ikke et retssamfund. Det kendetegner anarki.

Men forklaring og efterfølgende dialog er det som udlandet fordømmer. Her må vi sige fra. De må godt holde deres ting hellige dernede. Når man rejser ind i Saudi Arabien underskriver man en masse papirer som gør en bekendt med hvilke husregler, som gælder dernede. Det giver en den mulighed at holde sig væk, når man vil leve i overensstemmelse med de normer og kultur vi har vores 1.000 årige historie.

Det er måske hvad vi mangler ude i Kastrup. At tilrejsende bliver gjort bekendt med at de rejser ind i et land, hvor at vi er parate til at debatere og stille spørgsmålstegn med alt – herunder religion.

Jeg vil ikke lægge skjul på at den dag at Jyllandspesten offentliggjorde tegninger for mig står som den stolteste dag i Danmarks historie siden befrielsen.

Det var den dag at vi fortalte verdenen at vi er et unikt land, der er kommet så langt på åbenhed og accept af at intet er for tabubelagt til at det kan debateres i et offentlig forum.

Derfor synes jeg at de skal stille piben ind.

Det skal fryse 40 graders frost i helvede før at vi giver en undskyldning for at lufte vores ærlighed.

Reklamer

Når kærlighed går for vidt

In Politik on august 26, 2009 at 7:00 pm

En pige ringede ret hysterisk til politiet for at få beskyttelse imod en muskeltype med tilnavn jvf. Ekstra Bladet og TV2. Politiet er som bekendt hængt godt op og havde ikke overskud til at gøre mere ved sagen. Mindre 24 timer så var muskeltypen blevet skudt. Ude & Hjemme vender historien på hovedet. Det er ikke til at finde hoved eller hale i, men det er heller ikke den slags kærlighed jeg vil kommentere i dette blog-indlæg.

For det er ikke alene kærlighed mellem mennesker som kan gå over gevind. Det er også fæderlandskærlighed som en gang imellem, når denne udtrykkes på skrift kan gå hen og blive en strafbar handling. Således blev en 15 årig dreng idømt dagbøder fordi at han på grund af sine unge alder ikke havde formået at balancere på det knivsæg som skiller forsvar for landets værdier fra den berøringsangst til at debattere kulturelle forskelle som landets love giver udtryk for via straffelovens § 266b.

På trods af at hans umodenhed og dermed manglende evne til at udtrykke nuancerne i hans budskab bringer ham ud på et område, hvor at hans budskab bliver strafbar, så kan jeg ikke undgå at nyde en vis respekt for ham. Vi har for travlt med at udråbe nutidens teenagere som egoistiske og selvcentrerede. Vi anklager dem for at være fraværende når samfundets tungere problemer skal debatteres. Så kommer denne 15 årige dreng og modbeviser vores postulater. Med et ordvalg der kunne være en teenager værdig vil jeg kun skrive en ting: Respekt.

Han er heller ikke ene. Jeg havde den ære – ja, jeg understreger den ære – at kommentere en blog skrevet af en anden ung mand i dag. Også denne unge mand gør noget helt specielt for unge mennesker. Han er i stand til at skue ud i fremtiden og udtrykker en indlevende bekymring over dette. Med unge mennesker som disse går Danmark en tryggere fremtid i møde.

Betyder dette indlæg at jeg kritiserer domstolens afgørelse på Bornholm? Nej, det gør det ikke. Det er ikke domstolenes fejl at de har svære, grænsende til næsten umulige love at håndhæve. Ansvaret er Folketingets og her har man været lige lovlige friske med at vedtage populistiske love præget af pludselige ændringer i folkestemningen.

Verdenen er blevet mindre. Vi lever i en tid, hvor at tingene foregår lidt hurtigt, men det er vigtigt at skelne imellem fysisk og virtuel virkelighed. Nyhederne rejser hurtigt. Næsten indenfor minutter efter en begivenhed er sket, så ved vi hvad der er sket på den anden side af kloden. Vi får faktisk mere at vide end godt er.

Selvfølgelig vil en dreng på 15 år blive chokeret over at se en video, hvor at oprørere brænder deres fanger levende. Men han glemmer på grund af sin unge alder at det drejer sig om en fraktion af en gruppe mennesker der støtter denne tro. Man vil i Danmark givet finde mennesker der deler samme tro, men som ikke vil støtte så grusomme handlinger, også selvom at der ved danske domstole er faldet domme for terrorvirksomhed. Det er kun et spørgsmål om at lede længe nok. Han glemmer også at videoen foregår i et land fjernt fra Danmark, som vi normalt ville være ganske ligeglade med. Hvor at videoen via Internettets lyksaligheder kan ses i Danmark sekunder efter at den er smidt op på nettet, så kræver den fysiske rejse en betydelig større indsats.

Men hvad er budskabet af dommen? Den er svær at fortolke. Det er som om at budskabet er at hvis vi ønsker de unges engagement hvilket må være målet når man vil lave prøvevalg for unge på 16 år og over derover, så må Folketinget trække i arbejdstøjet og ændre lovgivningen så de unge kan blande sig i debatten med deres lidt mere sort/hvide holdninger til tingene. Det kræver at en vis modenhed at se de grå nuancer, som gør det muligt for en borgerlig regering som først Fogh’s og siden Lars Løkke Rasmussens føre semi-socialdemokratisk politik. Der kræver en også utroligt evne til at opfatte nuancer at forstå de udmeldinger af næsten borgerlig karakter, som kommer fra Socialistisk Folkeparti for tiden. Men fløjenes forfald i Dansk politik dur ikke hvis politikerne skal sælges sig overfor den nye vælgergruppe. Deres moral og værdier er endnu ikke ødelagt som den er hos os i voksengenerationen.

De unge forlanger klare udmeldinger. Udmeldinger som den unge mand på Bornholm kommer med. Udmeldinger som man finder på debat-fora hver dag og som går upåtalt hen.

Men kan vore politikere løfte opgaven, så de unge kan fortsætte deres kærlighed til deres fødeland og som de udviser vilje til at drage omsorg for?

Brorsonskirkens ukrænkelighed

In Politik on august 13, 2009 at 4:55 am

I nat gik politiet ind og ryddede Brorsons kirken for unge Irakiske mænd.

Det er ikke afhentningen af de Irakiske flygtninge som er til debat. Det var simpelthen nødvendigt. Alt for længe har vores nation båret den økonomiske byrde.

Irak er nu kommet så langt i den demokratiske proces, at de nu selv vil retshåndhæve på en række områder som ikke de ikke har været i stand til før. Her tænker jeg på at firmaer som Blackwater, der repræsenterer der bedste i Amerikansk industri og uden hvis indsats demokratiseringsprocessen ikke havde kunnet lade sig gøre, nu må tåle retshåndhævelse fra de Irakiske myndigheder. Irak er kommet så langt at de bare må få flygtningene hjem igen.

Men vores opgaver som værter må samtidig afvikles. Siden Saddam Hussein kom til og strømmen af flytninge, samt asylansøgere har værtsrollen tynget landet. Det har kunnet mærkes og som følge der af er der sket forandringer i vores samfund hvor at befolkningen måtte tåle besparelser. Besparelser på områder som f.eks. efterlønnen hvis reduktion faktisk satte en debat igang om hvorvidt at Danmark fortsat var en velfærdsstat.

Det er lidt af et paradoks at den almindelige opfattelse blandt store grupper i befolkningen er at den forfølgelse som 70-80% af alle asylansøgere postulerer sig udsat for stort set svarer til det pres, som almindelige borgere oplever i form af en reduceret efterløn, fastmonterede overvågningskameraer langs vejene og private parkeringsfirmaers hærgen. Og det er slemme ting, som befolkningen her i landet  bliver udsat for, men det spørgsmål som undrer mange er hvorfor at vi udvælges for mål for flygtninge, når vi selv lever på grænsen til forfølgelse.

Der må være nogle myter ude i verdenen om at Danmark er landet som flyder med mælk og honning. Nogle myter som må være vigtigere at punktere end at have nok så stramme love på asylområdet. Der skal laves nogle engelsk / arabisk sprogede blogs som fortæller om de lidelser som borgerne gennemlever, så Danmark ikke bliver så attraktivt på et forkert grundlag.

Nok om flygtningeproblemet. Det er kun en mindre detalje i nattens begivenheder.

Det vigtige spørgsmål som står tilbage er hvad der er blevet af kirkens ukrænkelighed. I en kirke skal forfulgte kunne søge fred. Det er en princip, som vi ellers har fulgt siden middelalderen. Det er forkert at man vælger at rydde kirken uden at nedlægge den på papiret først.

Ja, du læser korrekt. En kirke kan nedlægges, ganske som nye kirker kan oprettes. Det er ganske oprørende at man ikke har henvendt sig til det relevante ministerium for at få kirken nedlagt i det tidsrum at aktionen fandt sted. Vi er et kristent folkeslag med en statskirke der har en speciel plads i grundloven og vi må kræve respekt omkring de hellige steder, vi beder.

Det har så sandeligt været en sørgelig nat for kristendommen, når vores hellige rum på den måde bliver krænket.

Befolkningen må kræve en forklaring af de ansvarlige politikere for nattens aktion. Aktionen i sig selv har støtte fra langt størstedelen af befolkningen og havde den fundet sted alle andre steder end i et indviet rum, så burde det højest have affødt 3 linier på side 47 i en lokalavis, men når vores allerhelligste bliver krænket, så må vi sige stop!

Det er altså ikke racisme.

In Politik on august 12, 2009 at 8:42 am

Jeg har på min færden på international debatfora mødt en del kritik af at Danmark nu vil lave en metodisk undersøgelse af om der er nogle af de asylansøgere, der får sociale ydelser i Danmark der også får løn i udlandet.

Og det er svært at forstå hvorfor at vi er vendt rundt på en tallerken efter at have ageret gavebod i en årrække.

Men man må forstå at Danmark har spillet en stor indsats i kampen mod terrorisme.

Vi har gennemført effektive angreb imod ideoligien bag den bølge af terrorisme, der har hærget verdenen siden 11. september 2001.

Vores soldater har været aktive i både Afghanistan or Irak. Det har ikke været lette opgaver. Imodsætning til soldater fra de fleste Europæiske lande, der har haft en begrænset indsats svarende til at de har drukket øl dagen lang oppe i Kabul, så har vores soldater været i foreste linie. Det har medført tab og sorg hos familierne til vore udsendte.

Men en krig vindes ikke kun på slagmarken. Især Irak har været et problem. I modsætning til situationen efter 2. verdenskrig ude i Asien, hvor at Japanske tropper først trak sig hjem, når andre soldater fra civiliserede lande kunne overtage, så overtog man ikke bare udbetalingen af løn til den Irakiske hær. Det medførte kaos og anarki.

Det medførte at man i en periode måtte sætte private virksomheder ind for at sikre at de diplomater, der skulle ind og arbejde, kunne komme til.

Det betød også at det begyndende folkestyre i Irak skulle have hjælp. Vi må ikke glemme at det efterhånden er generationer siden at kupmagere dræbte kongen af Irak og fratog folk muligheden for at bestemme selv. De borgere, som har boet i landet er ikke vant til demokrati. Derfor måtte ressourcestærke personer i eksil rejse hjem og hjælpe dette spæde folkestyre igang. Det har så givet noget knas med regler om sociale ydelser, men at lege gavebod har været prisen for at hjælpe folkestyret dernede igang.

Nu er Irak dog kommet så vidt at de mener at de kan selv. Det har de prøvet at fortælle os ved at arrestere en af de mange vagter, som har sørget for sikkerheden for de personer, der skulle hjælpe dem: Britisk vagt kan blive hængt i Bagdad – artikel fra Berlingske.

Det er lidt af en overreaktion, da det har været velkendt at der i en krigszone kan begås små fejltalelser. Fejltalelser som også blev løst ved at man trak personer hjem, der måske var gået over stregen. Sagerne finder deres retfærdige afslutning i hjemlandets retssystem. Der er intet som bliver fejet ind under gulvtæppet.

Det naturlige ville have været at trække den Britiske vagt hjem til retsforfølgelse i England. Det gør vi også med vores nødarbejdere, når de træder over stregen.

Men sagen markerer at Irak vil trække sig ud af et samarbejde omkring indførelse af demokrati i deres land før tid. Det er derfor at vi nu går efter en metodisk undersøgelse af asylansøgere økonomi. Der er simpelthen ikke brug for den ekstra støtte til deres demokraktiske proces længere. Da Danmark mere end nogensinde før er nødlidende som velfærdssamfund og presset på vore kulturelle værdier, så må vi rydde op og skære ind til benet ganske som vores syge, pensionister og skolebørn oplever det med konstante besparelser.

Vi må tåle denne gennemgang og så skilles med Irak som venner.

Det er ikke racisme!

When far from home

When you are not home, you are not you

Uddannelse til ingenting

om mit liv efter uddannelse og inden jeg forhåbentlig snart kan stoppe med at arbejde igen

Jack1993's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Sex and Other Four Letter Words...

Stories and Essays seeking Truth through Controversy

Missing TTI Victims Teens

Victimized Teens missing as result of the Troubled Teens Industry

Henrik Hansen's blog

Henrik Hansen's blog on everything and everybody

Søren Hansens blog

It's my life.

Jens Sørensens blog - tanker fra et eksil

Studerende og bitter i en afkrog fjernt fra civilisationen

Little Wordlings

Poetry, Science and other Wordlings

Ude er godt men hjemme er bedst

En side for dem som overvejer at leve og studere i udlandet

birthe1951

Birthe født i 1951 - om mit liv og mine holdninger

Bentes hjemmeblog's Blog

Lidt om vores families liv

Today a child died

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.