Rotsne

Posts Tagged ‘økonomi’

Landets kommuner er ved at bukke under for flygtningepresset en for en

In Politik on august 21, 2015 at 8:28 pm

Egedal kommune er en af de mange kommuner som for tiden kæmper med at skulle finde husly i en folkevandringstid. Der er indkaldt til borgermøder hvor borgerne vil blive forelagt hvor de mange tilflyttere skal bo. Dette er et ikke et blog-indlæg om de nyankomnes mangel på moral når trænger sig på et land i stor krise. Det er et blog-indlæg om de følgevirkninger borgerne må bære, når pengene til de mange boliger skal findes.

For kommunerne er fanget i det paradoks at de er blevet så store at de ikke længere kan klare sig uden deres store centraladministration. Borte er de tider hvor størstedelen af landets kommuner og sogne kunne klare sig med de folkevalgte og deres cigarkasser. Borte er tider hvor dem der lå sognet til last kunne følges til toget og sendes til København eller en anden verdensdel da de muligheder forelå indtil USA stoppede for yderligere immigration.

Egedal kommune er ikke noget særtilfælde. Egedal kommune har ladet sig besnære til at opføre hvad almindelige borgere vil kalde en slags folkestyrets Versailles.

Men ganske som med Versailles er der også et folk. I dette tilfælde er der de bløde hænder, social- og sundhedshjælpre, skolelærere, pædagoger, tekniske ansatte og ikke mindst borgerne som ikke er en del af hof-livet.

Det er dem som skal betale prisen når kommunen skal ud og finde pengene. Herunder er et læserbrev citeret i forbindelse med en artikel om Egedals udfordringer, men som skrevet i starten af dette blogindlæg: Egedal kommune er blot en af mange.

Det har vist sig være blevet en ulykke for Smørum og Ølstykkes borgere at de blev lagt sammn med Stenløse, der i perioden op til kommunesammenlægningen kæmpede med økomiske problemer og havde et byråd præget af personstridigheder frem for samarbejde på tværs af fløjene.

Prisen skal nu betales af børnene. Det er skolerne der må lægge for. Større klassekvotienter, nedlæggelse af flyverkorps samt nogle af de pædagogstillinger der skal til for at få inklusionen til at fungere.

Egedal kommune er i forvejen kendt for at være en af de kommuner som er hårdest imod sårbare børn. Hvor andre kommuner har valgt at suspendere egenbetaling for handicappede og socialt anbragte børn, er Egedal kendt som klassens hårde hund der aktivt søger i forældrenes journaler år tilbagefor at finde noget som kan tolkes som ansvarspådragende. Er der en sygdom i familien som skulle have advaret forældrene mod at sætte børn i verdenen?

Skolesystemet er i forvejen under pres. Lærerflugten er massiv. Børnene betaler prisen og for at sætte prikken over i’et peger sparekataloget nu på at skolerne skal udpines endnu mere alt imens at kommunens nye centraladministration kan skue ud fra det massive palads der er blevet kommunens nye rådhus.

Måske er det der sparekataloget skulle pege på besparelser frem for at spare på børnene, de syge og de bløde hænder der skulle hjælpe dem.

Kilde:
Kommunens penge skal prioriteres (Sjællandske nyheder)

Reklamer

I det offentlige ønsker man ikke ansvar

In Politik on januar 12, 2012 at 10:18 pm

De senere år har alle kommuner landet over oplevet et øget pres på anbringelsesbudgetterne. De økonomisk så svære tider har tvunget kommunerne til at se på om det får noget for pengene. En stor andel af useriøse plejefamilier og opholdssteder der var etableret for pengenes skyld er blevet nedlagt.

Dette arbejde er selvfølgelig ikke overstået, men et fortsat fokus på at pengene bliver anvendt fornuftigt ville være en garanti for det. Men socialministeren vil stoppe økonomisk ansvarlighed og arbejdet med at lave målbare undersøgelser af hvad der virker af anbringelser og hvad som ikke virker for nu kan kommunerne droppe forebyggende arbejde fordi at kommunerne må splejse til anbringelserne.

Jeg er forfærdet som skatteyder. Man har gennem noget tid fået ansvaret tilbage i forvaltningerne. Selvfølgelig har det medført noget pres, men ikke et større pres end man ser i private virksomheder hver dag. Jeg kender ingen firmaer som vil købe en ydelse som man ikke ved om virker og forskellige undersøgelser rejser tvivl om værdien af anbringelser.

Socialministerens forslag må stoppes. Ellers droppes det forebyggende arbejde og alle landets skatteborgere kommer til at betale prisen.

Kilde:
Kommuner skal splejse om dyre anbringelser (Metroexpress)

Tilsyn fungerer generelt ikke – hvorfor?

In Politik on august 8, 2011 at 5:19 am

Som opfølgning til mit indlæg igår, så har jeg lige googlet nogle andre hjemmesider, som beskæftiger sig specifikt med de ramte områder.

Jeg kunne selvfølgelig gå ind på LEV’s hjemmeside, men er LEV en organisation for de udviklingshæmmede eller en organisation for de ansatte der skal passe de udviklingshæmmede? Jeg havde kontakt til nogle pårørende foreninger for ca. 10 år tilbage, hvor at dette postulat blev fremført.

Istedet har jeg set på nogle hjemmesider for rene forbruger organisationer der arbejder for at pleje de anbragtes situation.

Ser man på omstændighederne omkring anbragte børn og unge, så er det klart at et tilsyn aldrig vil komme til at fungere. Kommer der kritik af en plejefamilie, så ville det være naturligt at se på den kollega, som har godkendt familien eller haft tilsynet med den. I København er en person med masser af domme for kriminalitet plejemor for et barn af en slægtning. Det er en indkomst som ikke alene aflaster familien, men ikke mindre end to embedsmænd i kommunen. Dels sagsbehandleren for det anbragte barn, men også kollegaen over i job-afdelingen som ellers skulle aktivere damen. De 13.000 kroner om måneden sikrer at dette ikke bliver nødvendigt. En nydelig ordning, men er det godt for barnet? (Kommunalt svigt – Ekstra-bladets artikel)

Når vi nu er der med noget-for-noget, hvordan belønner et opholdssted så den medarbejder i kommunen som skaffer dem kunden. Der findes noget med en tilbudsportal som sagsbehandlere kan bruge til at finde det rette behandlingssted for et barn i deres varetægt, men bruges den. Er der ikke snarere tale om at nogle kender nogle? Hjemmesiden Embedsværket synes at antyde dette (Tilsyn med opholdssteder – i bedste fald en hensigterklæring – bloggen embedsværket)

Man kan også tro at en psykolog der har lavet en rapport som vil sende et barn til et opholdssted hvor at psykologen også får penge fra måske vil være temmelig hurtig til at lave en psykologisk udredning der vil angive en ekstern årsag til at dette barn måske ikke trives på opholdsstedet. At psykologer landet over har den dobbeltrolle er mere udbredt end vi tror (Brønderslev: Tjente på at adskille børnene mod deres vilje – BT)

Men et er at der kan ligge nogle økonomiske motiver når det gælder anbragte børn. Jeg savner hvad der er årsagen til at tingene kom så meget ud af kontrol på Skarridsøhjemmet. Er det fordi at kommunerne er så presset at det skal gå ud over nogle. Der var været en ubehagelig tone vedr. udgifterne til handicappede. Flere kommuner vil gennemgå deres bevillinger og leverandører af hjælpemidler får tit besked på at reparere kørestole og andre hjælpemidler på trods af at de er over 20 år gamle og i nogle tilfælde rummer efterladenskaber fra den tidligere bruger.

En kommune vil se på om kommunen nu leverer den kvalitetsstandard som de gerne vil have eller om de har overleveret (Nyt underskud på budgettet – Lokalavisen)

Er det her at svaret er? At en “kvalitetsstandard” kan blive så lav at det tangerer mishandling?

Kan vi overhovedet løse det problem, når de anbragte ikke selv kan råbe op og de pårørende ofte er under umenneskelig pres?

When far from home

When you are not home, you are not you

Uddannelse til ingenting

om mit liv efter uddannelse og inden jeg forhåbentlig snart kan stoppe med at arbejde igen

Jack1993's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Sex and Other Four Letter Words...

Stories and Essays seeking Truth through Controversy

Missing TTI Victims Teens

Victimized Teens missing as result of the Troubled Teens Industry

Henrik Hansen's blog

Henrik Hansen's blog on everything and everybody

Søren Hansens blog

It's my life.

Jens Sørensens blog - tanker fra et eksil

Studerende og bitter i en afkrog fjernt fra civilisationen

Little Wordlings

Poetry, Science and other Wordlings

Ude er godt men hjemme er bedst

En side for dem som overvejer at leve og studere i udlandet

birthe1951

Birthe født i 1951 - om mit liv og mine holdninger

Bentes hjemmeblog's Blog

Lidt om vores families liv

Today a child died

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.